§ 1 - Ogólne postanowienia regulaminu

 1. Właścicielem marki Gametris jest firma Livesoft Adam Miaśkiewicz z siedzibą w Warszawie.
 2. Poniższy regulamin określa zasady zakładania oraz korzystania z kont hostingowych, z udostępnieniem oprogramowania serwerów głosowych, serwerów gier oraz kont Fast download w ramach usług świadczonych przez Gametris
 3. Klientem w rozumieniu regulaminu jest podmiot zlecający/osoba prywatna, świadczenie usługi hostingowej.
 4. Usługa hostingowa zgodna z ofertą Gametris jest udostępnieniem miejsca hostingowego użytkownikowi z możliwością uruchomienia oprogramowania serwerów głosowych, serwerów gier, Fast download oraz możliwością zarządzania usługami. W/w oprogramowanie jest specjalnie przygotowane, aby współgrało z aplikacją zarządzania usługami. Klient nie ma możliwości wgrywania własnego oprogramowania, bez wcześniejszego uzgodnienia z Gametris z wyłączeniem serwerów gier, dla których zezwala się wgrywanie aplikacji bezpośrednio związanych z grą (modyfikacje, pluginy, mapy, configi) oraz kont Fast download których prawa są opisane w przeznaczonym dziale dla tej usługi.
  • Klient wykupujący miejsce hostingowe ma udostępnione oprogramowanie wybrane zgodnie z zamówieniem.
  • Klient po opłaceniu zamówienia otrzymuje możliwość ręcznej instalacji oprogramowania.
  • 1 slot oznacza możliwość połączenia się jednej osoby do konta hostingowego.
  • Gametris informuje że nie zajmuje się ani nie oferuje sprzedaży serwerów głosowych Ventrilo 2.1.4 udostępnia jedynie możliwość zainstalowania w/w oprogramowania za którego używanie oraz pobieranie odpowiedzialność prawną ponosi osoba będąca właścicielem konta hostingowego o nazwie własnej „KH Ventrilo 2.1.4” która nie ma prawnego związku z nazwą oprogramowania.
  • Klient własnoręcznie ściąga oraz instaluje oprogramowanie Ventrilo 2.1.4 na koncie hostingowym które ma udostępnione adresy zewnętrznych źródeł udostępniających pliki instalacyjne.
  • Pojęcie KH oznacza „Konto hostingowe”, na którym jest udostępniona możliwość zainstalowania prędzej wybranego oprogramowania i używania go na własną odpowiedzialność.
 5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych personalnych w formularzu zamówienia usług oferowanych przez Gametris. Podanie nieprawdziwych danych przez osobę zamawiającą usługę, upoważnia Gametris do skasowania konta nawet po jego opłaceniu, bez obowiązku zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 6. Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Gametris jego danych osobowych, podanych podczas rejestracji. Klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane osobom trzecim.
 7. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich, regulaminu, dobrych obyczajów, ani przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania usług.
 8. Jako datę rozpoczęcia świadczonych usług hostingowych rozumie się datę otrzymania przez klienta wiadomości, informującej go o zrealizowanym zamówieniu w formie wiadomości e-mail, po uprzednim opłaceniu usługi.
 9. Gametris udostępnia dwie formy płatności za oferowane przez siebie usługi. Płatność SMS obsługiwana przez operatora dotpay.pl oraz płatności elektroniczne w które wchodzą płatności paypal, przelew bankowy, przelew internetowy, płatności kartami.
 10. Podczas zamawiania usługi każdy klient jest poinformowany o kosztach usługi, brutto. W przypadku płatności SMS potwierdzeniem wpłaty jest wiadomość zwrotna z numeru, na który została wysłana wiadomość, w celu opłacenia usługi. Po zamówieniu usługi płatnością internetową, klient otrzymuje potwierdzenie transakcji przez operatora płatności.
 11. W przypadku zamówienia usługi i nie opłacenia jej w ciągu siedmiu dni, zamówienie zostaje anulowane.
 12. Dokonanie wpłaty oznacza akceptację regulaminu Gametris
 13. Jeżeli nastąpi sytuacja, w której Klient:
  • złamie regulamin Gametris,
  • będzie wykorzystywał usługę niezgodnie z przeznaczeniem,
  • będzie działał na szkodę innych klientów lub Gametris,
  Gametris ma prawo zaprzestać świadczenia usług dla Klienta, bez obowiązku zwrotu pieniędzy uiszczonych w ramach opłaty abonamentowej.
 14. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, kwoty zapłacone na rzecz świadczenia usług w tym okresie nie podlegają zwrotowi.
 15. Gametris zobowiązuje się do świadczenia usług hostingowych z najwyższą starannością.
 16. Gametris zastrzega sobie prawo do przerw w dostarczaniu usług oraz działaniu systemu serwerów, samych serwerów oraz łącz wynikających z potrzeby czynności związanych z ich obsługą, konserwacji oraz usunięcia awarii.
 17. Gametris nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oferowanych przez siebie usług z przyczyn od niej niezależnych.
 18. Składanie reklamacji na usługi Gametris w związku z nieprawidłowym działaniem, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej zawierając takie informacje jak:
  • login lub adres e-mail klienta umożliwiający jego identyfikację,
  • typ usługi której reklamacja dotyczy,
  • opis uzasadniający reklamację.
  Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie na adres korespondencyjny Gametris lub pocztą elektroniczną na adres: info@Gametris
  Gametris ma obowiązek do rozpatrzenia reklamacji w ciągu siedmiu dni roboczych od daty jej otrzymania.
  Wszystkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.
 19. Regulamin wchodzi w życie z datą jego umieszczenia na stronie internetowej Gametris, na której jest przedstawiona oferta usług hostingowych.
 20. Nie wolno odsprzedawać usług ani kanałów utworzonych na serwerach osobom trzecim. W razie prób sprzedaży usług osobom trzecim Gametris ma prawo skasować konto bez obowiązku zwrotu należności.
 21. Gametris ma prawo do zmiany lokalizacji serwerów w celu poprawienia jakości oferowanych przez siebie usług.
 22. Gametris zastrzega sobie prawo do udostępnienia wykupionej usługi w ciągu 24 godzin.
 23. W razie chęci otrzymania FVAT należy wysłać dane firmy oraz dane na które ma być wysłana faktura na adres info@Gametris
 24. Gametris zapewnia sprawność sprzętu oraz instalację oprogramowania bez żadnych modyfikacji. Czynnikami wpływającymi na niepoprawne działanie oprogramowania mogą być:
  • Niepoprawna konfiguracja oprogramowania przez Klienta
  • Obciążone łącze użytkownika
  • Problemy wynikające ze strony providera internetowego

§ 2 - Postanowienia regulaminu bezpośrednio dotyczące kont hostingowych z udostępnieniem oprogramowania Ventrilo 2.1.4

 1. Klient ma obowiązek umieszczenie w komentarzu serwera frazy „Gametris” Gametris ma prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi z powodu jego braku. Gametris ma prawo do umieszczenia powyższego komentarza w przypadku jego braku.
 2. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi w razie zmian odbiegających od zamówienia
 3. Klient ma obowiązek zgłoszenie usterek związanych z niepoprawnym działaniem usługi.
 4. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi w momencie gdy Klient dopuszcza się łamania regulaminu lub wykorzystywania usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
 5. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi jeżeli Klient dopuści się działania na szkodę serwisu lub innych osób z niego korzystających z wykorzystaniem udostępnionej usługi.
 6. W razie wysokich opóźnień na serwerze, Klient ma obowiązek zgłoszenie tego faktu zgodnie z zaleceniami opisanymi w dziale pomocy „Problem z pingiem”.
 7. Zabrania się zmiany parametrów serwera, takich jak ilość slotów.
 8. Gametris zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszonej usterki w ciągu 12 godzin od jej zgłoszenia.
 9. W momencie nie przedłużenia usługi, zostaje ona zawieszona na okres siedmiu dni. Po upływie okresu zawieszenia usługa zostaje trwale usunięta.
 10. Zabrania się udostępniania w nazwie serwera obraźliwych słów.

§ 3 - Postanowienia regulaminu bezpośrednio dotyczące kont hostingowych z udostępnieniem oprogramowania Mumble 1.2.

 1. Klient ma obowiązek umieszczenie w nazwie serwera frazy „Gametris” Gametris ma prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi z powodu jego braku. Gametris ma prawo do umieszczenia powyższego komentarza w przypadku jego braku.
 2. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi w razie zmian odbiegających od zamówienia.
 3. Klient ma obowiązek zgłoszenie usterek związanych z niepoprawnym działaniem usługi.
 4. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi w momencie gdy Klient dopuszcza się łamania regulaminu lub wykorzystywania usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
 5. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi jeżeli Klient dopuści się działania na szkodę serwisu lub innych osób z niego korzystających z wykorzystaniem udostępnionej usługi.
 6. W razie wysokich opóźnień na serwerze, Klient ma obowiązek zgłoszenie tego faktu zgodnie z zaleceniami opisanymi w dziale pomocy „Problem z pingiem”.
 7. Gametris zastrzega sobie prawo do aktualizowania oprogramowania do najnowszej, stabilnej wersji udostępnionej przez producenta.
 8. Zabrania się zmiany parametrów serwera, takich jak ilość slotów.
 9. Gametris zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszonej usterki w ciągu 12 godzin od jej zgłoszenia.
 10. W momencie nie przedłużenia usługi, zostaje ona zawieszona na okres siedmiu dni. Po upływie okresu zawieszenia usługa zostaje trwale usunięta.
 11. Zabrania się udostępniania w nazwie serwera obraźliwych słów.

§ 4 - Postanowienia regulaminu bezpośrednio dotyczące kont hostingowych z udostępnieniem oprogramowania Ventrilo 3.0

 1. Gametris jest oficjalnym resellerem oprogramowania Ventrilo 3.0 posiadającym licencję i działających na zewnętrznym sprzęcie, należącym do firmy udostępniającej program resellerski.
 2. Klient ma obowiązek umieszczenie w komentarzu serwera frazy „Gametris” Gametris ma prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi z powodu jego braku. Gametris ma prawo do umieszczenia powyższego komentarza w przypadku jego braku.
 3. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi w razie zmian odbiegających od zamówienia
 4. Klient ma obowiązek zgłoszenie usterek związanych z niepoprawnym działaniem usługi.
 5. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi w momencie gdy Klient dopuszcza się łamania regulaminu lub wykorzystywania usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
 6. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi jeżeli Klient dopuści się działania na szkodę serwisu lub innych osób z niego korzystających z wykorzystaniem udostępnionej usługi.
 7. W razie wysokich opóźnień na serwerze, Klient ma obowiązek zgłoszenie tego faktu zgodnie z zaleceniami opisanymi w dziale pomocy „Problem z pingiem”
 8. Gametris zastrzega sobie prawo do aktualizowania oprogramowania do najnowszej, stabilnej wersji udostępnionej przez producenta.
 9. Zabrania się zmiany parametrów serwera, takich jak ilość slotów
 10. Gametris zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszonej usterki w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia
 11. W momencie nie przedłużenia usługi, zostaje ona zawieszona na okres siedmiu dni. Po upływie okresu zawieszenia usługa zostaje trwale usunięta.
 12. Zabrania się udostępniania w nazwie serwera obraźliwych słów

§ 5 - Postanowienia regulaminu bezpośrednio dotyczące kont hostingowych z udostępnieniem oprogramowania TeamSpeak 3

 1. Gametris jest oficjalnym sprzedawcą oprogramowania TeamSpeak 3 posiadającym licencję producenta.
 2. Klient ma obowiązek umieszczenie w komentarzu serwera frazy „Gametris” Gametris ma prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi z powodu jego braku. Gametris ma prawo do umieszczenia powyższego komentarza w przypadku jego braku.
 3. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi w razie zmian odbiegających od zamówienia
 4. Klient ma obowiązek zgłoszenie usterek związanych z niepoprawnym działaniem usługi.
 5. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi w momencie gdy Klient dopuszcza się łamania regulaminu lub wykorzystywania usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
 6. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi jeżeli Klient dopuści się działania na szkodę serwisu lub innych osób z niego korzystających z wykorzystaniem udostępnionej usługi.
 7. W razie wysokich opóźnień na serwerze, Klient ma obowiązek zgłoszenie tego faktu zgodnie z zaleceniami opisanymi w dziale pomocy „Problem z pingiem”
 8. Gametris zastrzega sobie prawo do aktualizowania oprogramowania do najnowszej, stabilnej wersji udostępnionej przez producenta.
 9. Zabrania się zmiany parametrów serwera, takich jak ilość slotów
 10. Gametris zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszonej usterki w ciągu 12 godzin od jej zgłoszenia
 11. W momencie nie przedłużenia usługi, zostaje ona zawieszona na okres siedmiu dni. Po upływie okresu zawieszenia usługa zostaje trwale usunięta.
 12. Zabrania się udostępniania w nazwie serwera obraźliwych słów

§ 6 - Postanowienia regulaminu bezpośrednio dotyczącego kont hostingowych z udostępnieniem oprogramowania serwerów gier

 1. Klient ma obowiązek umieszczenie w nazwie serwera frazy „Gametris” Gametris ma prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi z powodu jego braku. Gametris ma prawo do umieszczenia powyższego komentarza w przypadku jego braku.
 2. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi w razie zmian odbiegających od zamówienia
 3. Klient ma obowiązek zgłoszenie usterek związanych z niepoprawnym działaniem usługi.
 4. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi w momencie gdy Klient dopuszcza się łamania regulaminu lub wykorzystywania usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
 5. Gametris zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania usługi jeżeli Klient dopuści się działania na szkodę serwisu lub innych osób z niego korzystających z wykorzystaniem udostępnionej usługi.
 6. W razie wysokich opóźnień na serwerze, Klient ma obowiązek zgłoszenie tego faktu zgodnie z zaleceniami opisanymi w dziale pomocy „Problem z pingiem”
 7. Gametris zastrzega sobie prawo do aktualizowania oprogramowania do najnowszej, stabilnej wersji udostępnionej przez producenta.
 8. Zabrania się zmiany parametrów serwera, takich jak ilość slotów
 9. Zabrania się zmiany parametrów serwera, takich jak sys_tickrate
 10. W przypadku serwera prywatnego zabrania się zdejmowania lub rozpowszechniania hasła dostępu do serwera lub umieszczania go w nazwie serwera.
 11. Zabrania się udostępniania w nazwie serwera obraźliwych słów
 12. Gametris zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszonej usterki w ciągu 12 godzin od jej zgłoszenia
 13. W momencie nie przedłużenia usługi, zostaje ona zawieszona na okres siedmiu dni. Po upływie okresu zawieszenia usługa zostaje trwale usunięta.
 14. Gametris udostępnia oprogramowanie do zarządzania serwerem gier oraz dostęp do FTP na które można wgrywać tylko pliki bezpośrednio związane z modyfikacją gry: modyfikacje, pluginy, mapy, configi.
 15. Zabrania się korzystania z konta FTP w celu magazynowania plików niezwiązanych bezpośrednio z grą oraz plików objętych prawami autorskimi.
 16. Wgrywanie modyfikacji oraz zmiana parametrów głównych serwera nie może powodować pogorszenia się pracy serwerów innych Klientów. Jeżeli Gametris uzna że modyfikacja wykupionego serwera wpływa na działania innych serwerów, ma prawo do przywrócenia standardowych ustawień (Re instalacja serwera do wersji standardowej)

§ 7 - Postanowienia regulaminu bezpośrednio dotyczące darmowych kont Fast Download

 1. Każdy Klient wykupujący konto hostingowe z oprogramowaniem: Ventrilo 2.1.4, Ventrilo 3.0, Mumble 1.2, TeamSpeak 3, otrzymuje darmowe konto Fast download.
 2. Darmowe konta Fast download mają pojemność MB zgodną z ilością wykupionych slotów serwera głosowego.
 3. Maksymalny plik wysyłany na darmowe konto Fast Download nie może przekraczać 256 MB
 4. Zabrania sie publikowania na serwerach treści pornograficznych, wulgarnych, obrażających inne osoby oraz łamiących zasady upoloadu w sieci.
 5. Pliki wysyłane nie mogą zawierać informacji o koncie (hasło, ip, użytkownik), znaków towarowych oraz nie mogą być udostępniane przez osoby które nie są ich właścicielami
 6. Osoba przesyłająca pliki wyraża zgodę na przetwarzanie pliku przez Gametris
 7. Pliki wgrywane na konto nie mogą być informacjami kradzionymi, zawierającymi prawa autorskie nie należące do osoby wgrywającej ich na konto.
 8. Darmowe konta Fast download posiadają taki sam okres ważności jak usługi główne dzięki której zakupowi otrzymaliśmy konto.
 9. W momencie nie przedłużenia usługi, zostaje ona zawieszona na okres trzydziestu dni. W momencie wykupienia w tym okresie przez Klienta nowego serwera głosowego z darmowym miejscem FD lub z oferty kont Fasd download, prędzej wrzucone pliki zostają ponownie udostępnione. Jeżeli Klient wykupi nowy serwer lub konto, które posiada mniejszą ilość MB niż pliki wgrane na zawieszone konto, umożliwia się mu jedynie opcję usunięcia obecnych plików, do poziomu nowo wykupionego miejsca.
 10. Po upływie 30 dni zawieszenia usługi, wszystkie pliki zostają automatycznie usunięte bez możliwości ich przywrócenia.
 11. Gametris zastrzega sobie prawo do usunięcia plików z kont Fast download które łamią powyższy regulamin korzystania z usługi.

§ 8 - Postanowienia regulaminu bezpośrednio dotyczące oferty konto Fast download (standard oraz Premium)

 1. Ceny w ofercie Fast download są liczone za 50MB udostępnionego miejsca, podane ceny są cenami brutto.
 2. Maksymalny plik wysłany na konto Fast Download nie może przekraczać 256 MB
 3. Zabrania się publikowania na serwerach treści pornograficznych, wulgarnych, obrażających inne osoby oraz łamiących zasady uploadu w sieci.
 4. Pliki wysłane nie mogą zawierać informacji o koncie (hasło, ip, użytkownik), znaków towarowych oraz nie mogą być udostępniane przez osoby które nie są ich właścicielami.
 5. Osoba przesyłająca plik wyraża zgodę na przetwarzanie pliku przez Gametris
 6. Pliki wgrane na konto nie mogą być informacjami kradzionymi, zawierającymi prawa autorskie nie należące do osoby wgrywającej ich na konto.
 7. Każde wykupione konto Fast Download posiada okres ważności taki jak w ofercie.
 8. W momencie nie przedłużenia usługi, zostaje ona zawieszona na okres trzydziestu dni. W momencie wykupienia w tym okresie przez Klienta nowego konta, prędzej wrzucone pliki zostają ponownie udostępnione. Jeżeli Klient wykupi nowe konto, które posiada mniejszą ilość MB niż pliki wgrane na zawieszone konto, umożliwia się mu jedynie opcję usunięcia obecnych plików, do poziomu nowo wykupionego miejsca.
 9. Po upływie 30 dni zawieszenia usługi, wszystkie pliki zostają automatycznie usunięte bez możliwości ich przywrócenia
 10. Gametris zastrzega sobie prawo do usunięcia plików z kont Fast download które łamią powyższy regulamin korzystania z usług.

§ 9 - Ogólne postanowienie końcowe

 1. Gametris zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu po uprzednim poinformowaniu osób akceptujących go . Wszystkie zmiany w regulaminie są publikowane na stronie internetowej Gametris.
 2. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji usługi, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Gametris.

Zarząd Gametris z dnia 24 Września 2009.

Obecną treść regulaminu sporządzono i opublikowano w dniu 8 kwietnia 2011.